Tuyển dụng

Tiếng Việt

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2017 - TP.HCM
30-03-2017
Tuyển dụng Chuyên viên Trade Marketing, Chuyên viên Marketing, Nhân viên thiết kế RF, Nhân viên thiết kế Ampli, Nhân viên Kinh doanh khu vực.
TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2017 - BÌNH DƯƠNG
28-02-2017
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Test, Nhân viên IQC, Công nhân kỹ thuật Test.