Tuyển dụng

Tiếng Việt

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN TỬ
14-11-2016
Thiết kế mạch và PCB, thiết lập định mức vật tư trong sản phẩm, lắp mẫu thử nghiệm. Cung cấp các thông tin kỹ thuật, phương pháp kiểm tra sản phẩm và linh kiện sử dụng cho bộ phận liên…
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC
14-11-2016
Tìm kiếm và phát triển Khách hàng khu vực Miền Đông, đam mê và có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh. Ứng viên Nam tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.