Tuyển dụng

Tiếng Việt

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG
25-05-2016
Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng trực tiếp / qua điện thoại từ khách hàng hay nhân viên bán hàng. Theo dõi, đôn đốc công nợ phải thu đối với nhân viên bán hàng.
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO VẬT TƯ
16-05-2016
Ứng viên Nữ tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, có kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán kho: kiểm kê hàng, theo dõi, báo cáo hàng xuất, nhâp, tồn...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING
25-04-2016
Triển khai lập kế hoạch, phối hợp thực hiện và theo dõi báo cáo các chương trình Trade Marketing của thương hiệu trên toàn quốc. Ứng viên Nam tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị…
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 3
23-04-2016
Nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm nhựa của loa trên cơ sở hiểu biết về khuôn. Ứng viên Nam tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành như cơ khí, chế tạo máy,...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 1
13-04-2016
Nam tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, nghiên cứu và phát triển sản phẩm Microphone wireless dùng trong Karaoke, thiết kế PCB của sản phẩm.