KHÁM PHÁ PARAMAX

ÂM THANH GIA ĐÌNH

Amply - Mixer - Micro
Loa Karaoke & Nghe Nhạc
Loa Siêu Trầm
Bộ Karaoke & Nghe Nhạc

ÂM THANH CHUYÊN DÙNG

Loa Full-range & Siêu Trầm
Mixer & Main Công Suất

ÂM THANH DI ĐỘNG

Dòng di động PASION

SẢN PHẨM MỚI

Loa Nghe Nhạc và Karaoke Hi-Fi
Loa Nghe Nhạc và Karaoke Hi-Fi
Loa Nghe Nhạc và Karaoke Hi-Fi
Amply karaoke tích hợp Vang số và Micro không dây
Loa Di Động Xách Tay
Micro không dây tích hợp DSP
Loa Siêu Trầm Điện 12-inch